તા: ૧૦.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ વિંછીયા ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીજીની વિશેષ ઉપસ્થિતિ માં યુવા મોરચા દ્વારા યુવા ટંકાર વિજય સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું‬.

Line

તા: ૧૦.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ વિંછીયા ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીજીની વિશેષ ઉપસ્થિતિ માં તેમજ પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી ડૉ. ઋત્વિજ પટેલની અધ્યક્ષતામાં તથા જસદણ વિધાનસભાના લોકપ્રિય ઉમેદવાર અને કેબિનેટ મંત્રી શ્રી કુંવરજી બાવળીયા ની ઉપસ્થિતિમાં યુવા મોરચા દ્વારા યુવા ટંકાર વિજય સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું‬.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top