શ્રી કમલમ ખાતે આજરોજ પ્રદેશ મહિલા મોરચાની પ્રથમ કારોબારી બેઠક યોજાઈ.

Line

આ બેઠકમાં રાષ્ટ્રીય મહિલા મોરચા અધ્યક્ષા શ્રીમતી વનાથી શ્રીનિવાસન, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, મહિલા મોરચા પ્રભારી શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, પ્રદેશ મહિલા મોરચાના પ્રમુખ ડૉ. દીપિકાબેન સરડવા, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી શ્રી દીપ્તિજી રાવત, મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી શ્રીમતી વિભાવરીબેન દવે, રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ મહિલા મોરચા ડૉ.જ્યોતિબેન પંડ્યા અને પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ સહિતના સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યાં.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top