રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તથા ગાંધીનગર લોકસભા સીટના ઉમેદવાર શ્રી અમિતભાઇ શાહની સાણંદ ખાતે જન-સંપર્ક યાત્રા યોજાઈ.

Line

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તથા ગાંધીનગર લોકસભા સીટના ઉમેદવાર શ્રી અમિતભાઇ શાહની સાણંદ ખાતે જન-સંપર્ક યાત્રા યોજાઈ. આ યાત્રામાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી તથા માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top