ભાવનગર ખાતે ભગવાન જગન્નાથજી ની રથયાત્રાના અવસરે ભગવાન જગન્નાથજી ની મહાઆરતીમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Line

ભાવનગર ખાતે ભગવાન જગન્નાથજી ની રથયાત્રાના અવસરે ભગવાન જગન્નાથજી ની મહાઆરતીમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા. આ પ્રસંગે સાંસદ ડો. ભારતીબેન શિયાળ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top