પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’ ખાતે પ્રશિક્ષણ વર્ગ અનુસંધાને ભાજપનો ઇતિહાસ અને વિકાસ વિષયની બેઠક યોજાઈ.

Line

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’ ખાતે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં અને પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર અને શ્રી શબ્દશરણભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ ની ઉપસ્થિતિમાં પ્રશિક્ષણ વર્ગ અનુસંધાને ભાજપનો ઇતિહાસ અને વિકાસ વિષયની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ આગેવાન શ્રી પ્રદીપભાઈ ખીમાણી અને પ્રદેશ અનુસૂચિત જનજાતિ મોરચાના મહામંત્રી શ્રી કુબેરસિંહ ડીંડોર એ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ સહિત ઉપસ્થિત સૌને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top