પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલની ઉપસ્થિતિમાં સમસ્ત આદિવાસી સમાજ, નવસારી દ્વારા મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ શ્રી મંગુભાઈ પટેલનો સન્માન સમારોહ યોજાયો.

Line

આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી કે.સી.પટેલ, ધારાસભ્ય શ્રી નરેશભાઈ પટેલ, શ્રી વિજયભાઈ પટેલ, શ્રી મોહનભાઈ ડોડીયા, નવસારી જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી ભુરાભાઈ શાહ સહિત આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યાં.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top