પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલજીની ઉપસ્થિતિમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત દાહોદ ખાતે ભવ્ય બાઈક રેલી તેમજ જાહેરસભા યોજાઈ.

Line

આ સભામાં મંત્રીશ્રી બચુભાઈ ખાબડ, જિલ્લા પ્રમુખશ્રી શંકરભાઈ અમલીયાર, દાહોદ જિલ્લા પ્રભારીશ્રી અમિતભાઈ ઠાકર, ધારાસભ્ય શ્રી રમેશભાઈ કટારા તથા શૈલેષભાઈ ભાભોર સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top