પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ જી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત વલસાડ જિલ્લાના વાપી ખાતે પારડી વિધાનસભા પેજ કમિટી સંમેલન તથા જાહેરસભા યોજાઈ.

Line

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ જી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત વલસાડ જિલ્લાના વાપી ખાતે પારડી વિધાનસભા પેજ કમિટી સંમેલન તથા જાહેરસભા યોજાઈ. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી રમણભાઈ પાટકર, વલસાડ જીલ્લા પ્રમુખ શ્રી હેમંતભાઈ કંસારા, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પ્રભારી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, ધારાસભ્યશ્રીઓ તથા હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top