પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં પ્રદેશ કાર્�….

Line

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’ ખાતે સફાઈ કામદાર સેલની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. બેઠકમાં પ્રદેશ હોદ્દેદારો, ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

ભાજપ સભ્યપદ

Small-line

Become A Party
Member

mag

મનોગત

Small-line
leaders

નેતાઓ

Small-line

Social

સામાજિક પ્રવાહ

Small-line

Top