પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીના સફળતાપૂર્વક 3 વર્ષ પૂર્ણ થવા નિમિત્તે કાર્યકર્તાઓએ તેમને શુભેચ્છાઓ પાઠવી તથા વિશેષ ઉજવણી કરી.

Line

પ્રદેશ કાર્યાલય “શ્રી કમલમ્” ખાતે પ્રખર, પ્રેરક, પ્રભાવી તેમજ સફળતાના સુકાની એવા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીના સફળતાપૂર્વક 3 વર્ષ પૂર્ણ થવા નિમિત્તે કાર્યકર્તાઓએ તેમને શુભેચ્છાઓ પાઠવી તથા વિશેષ ઉજવણી કરી.

 

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top