પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં વડોદરા ખાતે વિજય સંકલ્પ સંમેલન યોજાયું.

Line

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં વડોદરા ખાતે વિજય સંકલ્પ સંમેલન યોજાયું. આ સંમેલનમાં માન. મંત્રી શ્રી યોગેશ પટેલ, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણ ભ્રહ્મભટ્ટ, સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટ તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top