પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલજીની ઉપસ્થિતિમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત મહીસાગર જિલ્લાના લુણાવાડા ખાતે ભવ્ય બાઈક રેલી અને જાહેરસભા યોજાઈ.

Line

આ સભામાં જિલ્લા પ્રમુખશ્રી દશરથભાઈ બારીયા, સાંસદશ્રી રતનસિંહભાઈ રાઠોડ, ધારાસભ્યશ્રી જીગ્નેશભાઈ સેવક, શ્રી કુબેરભાઈ ડીંડોર સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top