નિહાળો અરવલ્લી ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી આર પાટીલની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલ સ્નેહમિલન સમારોહ તેમજ તેમના શુભહસ્તે નવનિર્મિત જિલ્લા કાર્યાલયના લોકાર્પણ પ્રસંગની અદ્દભુત ઝલક…

Line

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top