નાગરિકોને સરળતાથી સરકારી યોજનાઓના ફોર્મ મળી રહે તે હેતુ સુરત ખાતે દેશનું પ્રથમ સરકારી યોજનાઓના ફોર્મ મેળવવા માટેનું મશીન ‘ANY TIME DOCUMENT’નું લોકાર્પણ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલના શુભહસ્તે કરવામાં આવ્યું.

Line

આ પ્રસંગે ધારાસભ્ય શ્રી અરવિંદભાઈ રાણા, શ્રીમતી સંગીતાબેન પાટીલ, શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી તથા હોદ્દેદારો-કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યાં.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top