ગાંધીનગર સેવા સદન ખાતે 2 એમ્બ્યુલન્સ ICU ઓન વ્હીલ્સ તથા 5 વેન્ટીલેટરનું વર્ચ્યુઅલી લોકાર્પણ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલના વરદ્દ હસ્તે કરવામાં આવ્યું.

Line

ગાંધીનગર સેવા સદન ખાતે 2 એમ્બ્યુલન્સ ICU ઓન વ્હીલ્સ તથા 5 વેન્ટીલેટરનું વર્ચ્યુઅલી લોકાર્પણ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલના વરદ્દ હસ્તે કરવામાં આવ્યું.
આ પ્રસંગે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા અને પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રી રજનીભાઈ પટેલ તેમજ હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યાં.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top