પ્રદેશ કાર્યાલય “શ્રી કમલમ્” ખાતે પ્રદેશ મીડિયા સેલની બેઠક યોજાઈ.

Line
આજ રોજ પ્રદેશ કાર્યાલય “શ્રી કમલમ્” ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલ જી ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ મીડિયા સેલની બેઠક યોજાઈ.
આ બેઠકમાં પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી આઈ.કે.જાડેજા, શ્રી ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા તથા પ્રદેશ મીડિયા વિભાગના કન્વીનર શ્રી પ્રશાંતભાઈ વાળા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top