અમરેલી-લાઠીના પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી હનુભાઈ ધોરાજીયા ને વિધિવત રીતે ભાજપાનો ખેસ પહેરાવી ભાજપમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.

Line

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં અમરેલી-લાઠીના પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી હનુભાઈ ધોરાજીયા ને વિધિવત રીતે ભાજપાનો ખેસ પહેરાવી ભાજપમાં સ્વાગત કરતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરત પંડ્યા તથા ધારાસભ્ય શ્રી વલ્લભભાઈ કાકડિયા.

Member_par

BJP Membership

Small-line

Become A Party
Member

mag

Manogat

Small-line
leaders

Leader

Small-line

Social

Social Stream

Small-line

Top