ન્યુઝ કવરેજ:

ધ્રોલના ભૂચરમોરી ખાતે રાજ્યકક્ષાના 67મો વન મહોત્સવ અંતર્ગત "શહીદ વન"નું લોકાર્પણ

August 24th, 2016

ધ્રોલના ભૂચરમોરી ખાતે રાજ્યકક્ષાના 67મો વન મહોત્સવ અંતર્ગત "શહીદ વન"નું લોકાર્પણ  કરતા  અને  ઇ.સ. 1648માં શ્રાવણ વદ સાતમના રોજ લડાયેલ ઐતિહાસિક યુદ્ધની ભૂમી ભૂચરમોરી ખાતે શહિદ સ્મારકને શ્રદ્ધાંજલી અર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ ३પાણી

  • * નામ
  • * ઇ મેલ
  • * Comment
Post Comments
logo
logo
logo
logo
logo