News Coverage:

પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાજયસભાના નવનિર્વાચિત સદસ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિબેન ઈરાનીના ભવ્ય વિજય બદલ પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા અભિવાદન સમારોહનું આયોજન થયું

 • પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાજયસભાના નવનિર્વાચિત સદસ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિબેન ઈરાનીના ભવ્ય વિજય બદલ પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા અભિવાદન સમારોહનું આયોજન થયું
 • પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાજયસભાના નવનિર્વાચિત સદસ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિબેન ઈરાનીના ભવ્ય વિજય બદલ પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા અભિવાદન સમારોહનું આયોજન થયું
 • પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાજયસભાના નવનિર્વાચિત સદસ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિબેન ઈરાનીના ભવ્ય વિજય બદલ પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા અભિવાદન સમારોહનું આયોજન થયું
 • પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાજયસભાના નવનિર્વાચિત સદસ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિબેન ઈરાનીના ભવ્ય વિજય બદલ પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા અભિવાદન સમારોહનું આયોજન થયું
 • પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાજયસભાના નવનિર્વાચિત સદસ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિબેન ઈરાનીના ભવ્ય વિજય બદલ પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા અભિવાદન સમારોહનું આયોજન થયું
 • પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાજયસભાના નવનિર્વાચિત સદસ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિબેન ઈરાનીના ભવ્ય વિજય બદલ પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા અભિવાદન સમારોહનું આયોજન થયું
 • પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાજયસભાના નવનિર્વાચિત સદસ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિબેન ઈરાનીના ભવ્ય વિજય બદલ પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા અભિવાદન સમારોહનું આયોજન થયું
 • પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાજયસભાના નવનિર્વાચિત સદસ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિબેન ઈરાનીના ભવ્ય વિજય બદલ પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા અભિવાદન સમારોહનું આયોજન થયું
 • પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાજયસભાના નવનિર્વાચિત સદસ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિબેન ઈરાનીના ભવ્ય વિજય બદલ પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા અભિવાદન સમારોહનું આયોજન થયું
 • પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાજયસભાના નવનિર્વાચિત સદસ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિબેન ઈરાનીના ભવ્ય વિજય બદલ પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા અભિવાદન સમારોહનું આયોજન થયું
 • પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાજયસભાના નવનિર્વાચિત સદસ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિબેન ઈરાનીના ભવ્ય વિજય બદલ પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા અભિવાદન સમારોહનું આયોજન થયું
 • પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાજયસભાના નવનિર્વાચિત સદસ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિબેન ઈરાનીના ભવ્ય વિજય બદલ પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા અભિવાદન સમારોહનું આયોજન થયું
 • પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાજયસભાના નવનિર્વાચિત સદસ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિબેન ઈરાનીના ભવ્ય વિજય બદલ પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા અભિવાદન સમારોહનું આયોજન થયું
 • પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાજયસભાના નવનિર્વાચિત સદસ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિબેન ઈરાનીના ભવ્ય વિજય બદલ પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા અભિવાદન સમારોહનું આયોજન થયું
 • પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાજયસભાના નવનિર્વાચિત સદસ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિબેન ઈરાનીના ભવ્ય વિજય બદલ પ્રદેશ ભાજપા દ્વારા અભિવાદન સમારોહનું આયોજન થયું
logo
logo
logo
logo
logo