News Coverage:

પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ ભાજપ યુવા મોરચા દ્વારા આયોજિત સ્વામી વિવેકાનંદ રમતોત્સવનો સમાપન કાર્યક્રમ ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો.

  • પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ ભાજપ યુવા મોરચા દ્વારા આયોજિત સ્વામી વિવેકાનંદ રમતોત્સવનો સમાપન કાર્યક્રમ ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો.
  • પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ ભાજપ યુવા મોરચા દ્વારા આયોજિત સ્વામી વિવેકાનંદ રમતોત્સવનો સમાપન કાર્યક્રમ ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો.
  • પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ ભાજપ યુવા મોરચા દ્વારા આયોજિત સ્વામી વિવેકાનંદ રમતોત્સવનો સમાપન કાર્યક્રમ ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો.
  • પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ ભાજપ યુવા મોરચા દ્વારા આયોજિત સ્વામી વિવેકાનંદ રમતોત્સવનો સમાપન કાર્યક્રમ ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો.
  • પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ ભાજપ યુવા મોરચા દ્વારા આયોજિત સ્વામી વિવેકાનંદ રમતોત્સવનો સમાપન કાર્યક્રમ ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો.
  • પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ ભાજપ યુવા મોરચા દ્વારા આયોજિત સ્વામી વિવેકાનંદ રમતોત્સવનો સમાપન કાર્યક્રમ ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો.
  • પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ ભાજપ યુવા મોરચા દ્વારા આયોજિત સ્વામી વિવેકાનંદ રમતોત્સવનો સમાપન કાર્યક્રમ ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો.
  • પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ ભાજપ યુવા મોરચા દ્વારા આયોજિત સ્વામી વિવેકાનંદ રમતોત્સવનો સમાપન કાર્યક્રમ ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો.
  • પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ ભાજપ યુવા મોરચા દ્વારા આયોજિત સ્વામી વિવેકાનંદ રમતોત્સવનો સમાપન કાર્યક્રમ ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો.
logo
logo
logo
logo
logo