News Coverage:

પ્રદેશ કાર્યાલય-શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રીશ્રી રામલાલજી, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને નવનિયુક્ત પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી વી. સતીષજીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ

  • પ્રદેશ કાર્યાલય-શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રીશ્રી રામલાલજી, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને નવનિયુક્ત પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી વી. સતીષજીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ
  • પ્રદેશ કાર્યાલય-શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રીશ્રી રામલાલજી, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને નવનિયુક્ત પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી વી. સતીષજીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ
  • પ્રદેશ કાર્યાલય-શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રીશ્રી રામલાલજી, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને નવનિયુક્ત પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી વી. સતીષજીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ
  • પ્રદેશ કાર્યાલય-શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રીશ્રી રામલાલજી, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને નવનિયુક્ત પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી વી. સતીષજીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ
  • પ્રદેશ કાર્યાલય-શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રીશ્રી રામલાલજી, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને નવનિયુક્ત પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી વી. સતીષજીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ
  • પ્રદેશ કાર્યાલય-શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રીશ્રી રામલાલજી, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને નવનિયુક્ત પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી વી. સતીષજીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ
  • પ્રદેશ કાર્યાલય-શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રીશ્રી રામલાલજી, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને નવનિયુક્ત પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી વી. સતીષજીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ
  • પ્રદેશ કાર્યાલય-શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રીશ્રી રામલાલજી, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને નવનિયુક્ત પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી વી. સતીષજીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ
  • પ્રદેશ કાર્યાલય-શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રીશ્રી રામલાલજી, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને નવનિયુક્ત પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી વી. સતીષજીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ
  • પ્રદેશ કાર્યાલય-શ્રી કમલમ્‌ ખાતે રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રીશ્રી રામલાલજી, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને નવનિયુક્ત પ્રદેશ પ્રભારીશ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રીશ્રી વી. સતીષજીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં અને પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ
logo
logo
logo
logo
logo